ماموریت ها، وظایف

 

ماموریت ها و وظایف ابلاغ شده:

 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور زیر ساخت پژوهشی، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی واحد های دانشگاهی، آزمایشگاه های تخصصی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه؛
 • توسعه، تقویت، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی برون سازمانی و کلان طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی مستقل از پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی، علم سنجی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه واحدهای پژوهشی جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
 • ایجاد بستر لازم در نمایه سازی برون دادهای علمی دانشگاه از قبیل سمینار، مجلات و سایر پژوهش ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و واحدهای آن و سایر مؤسسات؛
 • تعیین رویکردهای پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت؛ با همکاری و مشارکت معاونت های موضوعی
 • بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی  پژوهشی جامعه و دانشگاه.
 • استانداردسازی آزمایشگاه ها

 

رویکرد ها و برنامه های پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه: 

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه در استان ها
 • برنامه ریزی برای ارتقای رتبه پژوهشی دانشگاه در تراز ملی و بین المللی
 • توسعه اقتصاد پژوهشی و درآمدزایی از فعالیت های پژوهشی و آزمایشگاهی
 • راه اندازی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران دانشگاه (ASF)
 • شبکه سازی و سامانه سپاری فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • مدیریت دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و کاربردی کردن نتایج پژوهش ها
 • راه اندازی قطب های علمی دانشگاه
 • راه اندازی کانون های هماهنگی صنعت، جامعه و دانشگاه
 • تشکیل انجمن مفاخر و سرآمدان دانشگاه آزاد اسلامی
 • توسعه پژوهش های همگرا و بین رشته ای در دانشگاه
 • پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت با رویکرد حرکت در مرزهای دانش و بهره مندی از علوم و فناوری های نوین
 • تقویت دیپلماسی علم و فناوری از طریق ارتباط با دانشگاه ها و موسسات بین المللی
 • تقاضامحوری، هدفمندسازی، هدایت و حمایت از پژوهش های کارآفرینانه با آینده پژوهی و نیاز سنجی های علمی
 • ماموریت گرا نمودن مراکز پژوهشی و تحقیقاتی برتر و پیشرفته، پژوهشکده های پیشرفته، آزمایشگاه های پیشرفته ملی و شعب پژوهشگاه مرکزی در استان ها با رویکرد توجه به اقتصادهای شهری و محلی
 • ساماندهی هدفمند شبکه آزمایشگاه های ملی، شبکه پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی های دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها
 • قطب بندی علمی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی برتر و پیشرفته، پژوهشکده های پیشرفته، آزمایشگاه های پیشرفته ملی و شعب پژوهشگاه مرکزی در استان ها
 • توسعه تعاملات و ارتباطات علمی با اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای ملی به منظور برند سازی علمی و پژوهشی برای دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی و رفع نیاز های اصلی کشور
 • ارائه خدمات فناورانه و آزمایشگاهی در آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با رویکرد درآمدزایی برای دانشگاه
 • ارتباط با صنعت و جامعه برای اخذ پروژه های ملی و بین المللی و اجرا آن توسط مراکز پژوهشی متعالی و تحقیقاتی برتر و پیشرفته، پژوهشکده های پیشرفته، آزمایشگاه های پیشرفته ملی وابسته به پژوهشگاه مرکزی و شعب پژوهشگاه مرکزی در استان ها
 • تشکیل گروه های تحقیقاتی بین محققان دانشگاه و خارج از دانشگاه در سطح ملی و بین المللی
 • نظارت و ترویج اخلاق مداری علمی و پژوهشی در فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
 • هدفمندی و انظباط بخشی به اعتبارهای پژوهشی تخصیص یافته
 • علم سنجی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی
 • توسعه ثبت پتنت و اختراعات از نتایج و دستاورد های پژوهشی با حفظ مالکیت معنوی دانشگاه و اعضای هیات علمی
 • انتشار مجلات، نشریات، کتاب علمی، تولید نرم افزار و برنامه های متناسب با اهداف پژوهشگاه و دانشگاه