فایل ها، فرم ها و جداول مورد نیاز

————————————————   حوزه همایش ها  ———————————————

 • فهرست همایش های دانشگاه آزاد اسلامی – ۹۸-۹۹   

 

  ———————————   حوزه ارزیابی و تشویق مقالات —————————————-

 • ۹۸-۱۰-۱۵  مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus  [دانلود]
 • فرم پیشنهادی اعلام مجله نامعتبر و جعلی به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۹۸-۱۰-۱۰ مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۹۸-۱۰-۱۰ لیست مجلات استخراج شده از پایگاه Clarivate Analytics

 

————————————————   حوزه مجلات علمی  ———————————————

 • ۹۸-۶-۱۵ فهرست نشریات علمی دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی – موضوع بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ 
 • دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح ها
 • فرم پیشنهادی طرح پروپوزال
 • فرم رزومه مجری و همکاران طرح
 • فرم های الف و ب – طرح ها
 • قرارداد داخلی – طرح برون دانشگاهی
 • فرم سخنرانی 
 • فایل های مورد نیاز برای راه اندازی مراکز تحقیقاتی
 • نمونه پاورپوینت راه اندازی مراکز تحقیقاتی

 

——————————————— شیوه نامه ها و آیین نامه ها ———————————————-

 • شیوه نامه واحد های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • آیین‌نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی
 • شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی
 • فرم شناسنامه سامانه های پیشنهادی (صفحه آخر)