پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

http://term.iauctb.ac.ir 

  • مأموریت ها:

فراهم نمودن شرايط براي ارائه خدمات و مشاوره علمي و فني به اشخاص حقيقي وحقوقي داخل و خارج پژوهشکده، شناسايي نيازهای مرتبط و فراهم آوردن امكانات و تجهيزات مناسب از طريق جذب منابع داخل و خارج پژوهشگاه، زمينه سازي براي ارائه خدمات مرتبط به بخش هاي مختلف جامعه، ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص يا مبتكر در چارچوب مقررات و ضوابط پژوهشگاه، برگزاری دوره­های کوتاه مدت، سمینار های علمی مرتبط داخلی و بین المللی، کمک به استقرار و توسعه شرکت های فناور در زمینه مهندسی بافت و طب بازساختی.

 

  • اهداف مرکز:

هدف پژوهشکده فراهم نمودن بستر مناسب برای انجام پژوهش های بنیادی هدفمند، پژوهش های کاربردی، ماموریت گرا و تجاری سازی در مراکز تحقيقاتي پژوهشگاه در طيف گسترده اي از عرصه هاي مهندسی بافت تا ساخت تجهیزات مرتبط و انتشار و اطلاع رساني نتايج به دست آمده از تحقيقات، به سازمان هاي مرتبط است.

  • زمینه­های تحقیقاتی، توانمندی ها و علاقمندی های شاخص مرکز:

زمينه‌هايی همچون بیومواد، نانوبیومواد، باز سازی بافت، ساخت اندام های مصنوعی و تجهیزات مرتبط و رشته‌ هاي وابسته به آن.