عنوان گروه تدبير و اندیشه :  برنامه ریزی و طراحی الگوی نوین کسب و کار

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دكتر حسین وظیفه دوست، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

 

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

دکتر غلامحسین رادمرد قدیری
دکتر محمدصادق برادران  
 مصطفی                              جهانگیر  
مهدی فرهادی نیا  
محسن کیخای فرزانه  

                                  

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :