تقویم رویداد ها و همایش ها

دکتر محمدی خبر داد تشکیل اولین کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی از تشکیل اولین کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه فناوری نانو خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبدالله محمدی مدیرکل پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو از تشکیل اولین کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد…

پوستر همایش زن و توسعه گردشگری روستایی

پوستر همایش زن و توسعه گردشگری روستایی ۱ file(s) 209.51 KB Download

اطلاع رسانی انتشار مجله Phycological Research و فراخوان ارسال مقاله به سایر موسسات آموزش عالی

اطلاع رسانی انتشار مجله Phycological Research و فراخوان ارسال مقاله به سایر موسسات آموزش عالی ۱ file(s) 380.31 KB Download

اطلاع رسانی انتشار مجله Sustainable Earth و فراخوان ارسال مقاله به سایر موسسات آموزش عالی

اطلاع رسانی انتشار مجله Sustainable Earth و فراخوان ارسال مقاله به سایر موسسات آموزش عالی