عنوان گروه تدبير و اندیشه : نهاده‌های سازگار با محیط زیست

رياست گروه تدبير و اندیشه :

محمد رضا حاج سیدهادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

غلامحسین ریاضی، دانشگاه تهران

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

فرزاد مختاری دانشگاه شهید بهشتی
مهدی باقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
شهاب الدین شکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
زهره قندهاری علویجه
سیده معصومه هاشمی نیا                                            دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :

  • کودهای آلی
  • کودهای بیولوژیک
  • محرک های رشد
  • سموم آفات، بیماری، قارچ کش و علفهای هرز از منشا غیر شیمیایی
  • کلیه نهاده های سازگار با محیط زیست