پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم های مورد نیاز :

  • مرکز توسعه پروژه های نوین علوم کشاورزی و منابع طبیعی  پژوهشگاه مرکزی

      

لطفا فرم تکمیل شده با فرمتMS Word را به آدرس ایمیل معرفی شده ارسال فرمایید:     cri.iau.ac@gmail.com , cri@iau.ac.ir

تلفن تماس : 47916801  – 021

 

  • پرسشنامه اطلاعات پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی- دانلود :    MSWord     –   PDF

  • فرم درخواست دانش فنی، مشاوره و خدمات فناوری  – دانلود

  • فرم طرح پیشنهادی – پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – دانلود

  • فرم معرفي گروه تدبير و اندیشه – دانلود PDF   –  دانلود Word