پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

فرم های مورد نیاز :

  • پرسشنامه اطلاعات پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی- دانلود :    MSWord     –   PDF

لطفا فرم تکمیل شده با فرمت word را به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایید:

    cri.iau.ac@gmail.com , cri@iau.ac.ir

 021-47916801  , 021-47916809

 

  • فرم درخواست دانش فنی، مشاوره و خدمات فناوری  – دانلود

  • فرم طرح پیشنهادی – پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دانلود

  • فرم معرفي گروه تدبير و اندیشه – دانلود PDF   –  دانلود Word