1

حداکثر زمان باقیمانده برای ثبت اطلاعات سه ماهه چهارم سال ۹۸

سامانه متمرکز آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی (سماپ) - سال ۱۳۹۸

سامانه متمرکز آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی (سماپ) با هدف پایش و ارزیابی فعالیت های پژوهشی واحد های دانشگاهی توسط اداره کل پایش، نظارت و آمار و اطلاعات پژوهشگاه و شبکه آزمایشکاهی دانشگاه طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه در راستای سامانه جامع پژوهشی دانشگاه بوده و آمار ثبت شده جهت بهره برداری در آن خواهد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آرشیو اطلاعات سامانه متمرکز آمار و اطلاعات پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی (سماپ)

اطلاع رسانی سامانه

 • ۹۹/۰۲/۰۱:  
  • ابلاغ شروع فرایند ثبت اطلاعات سه ماهه چهارم ۹۸ در سامانه – مطابق با شرایط مندرج در ذیل. در خصوص  “آمار ارتباط با صنعت استان” سال ۹۸ که در بخش طرح ها و همکاری های پژوهشی می باشد توسط کارشناس سامانه استان ها به روز رسانی شود (نیاز به ثبت رکورد جدید نمی باشد). در خصوص این بند فقط اطلاعات هر سال بطور مجاز در هر دوره به روزرسانی شود.  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۷۳  (جناب آقای ثامنی) تماس حاصل فرمایید.
 • ۹۸/۱۱/۰۱:  
  • با توجه به ارسال مکاتبه آمار تجمیع شده جهت بررسی و نظارت استان بر اطلاعات ثبت شده توسط واحد های دانشگاهی، به استحضار می رساند نماینده محترم استان لازم است در صورت وجود مغایرت اطلاعات با نماینده واحد دانشگاهی هماهنگ و بازنگری و ویرایش آمار در دستور کار باشد. در صورت نیاز در انتهای جدول مکاتبه آمار تجمیع شده (سال ۹۸ و ۹۷)، ستون جدیدی اضافه و آمار تجمیعی اصلاح شده استان پس از تطبیق با سامانه به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه در قالب فایل  Excelارسال شود.  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۷۳  (جناب آقای ثامنی) تماس حاصل فرمایید.
 • ۹۸/۱۰/۰۵:  
  • ابلاغ شروع فرایند ثبت اطلاعات سه ماهه سوم ۹۸ در سامانه – مطابق با شرایط مندرج در ذیل
  • در خصوص  “آمار ارتباط با صنعت استان” سال ۹۸ که در بخش طرح ها و همکاری های پژوهشی می باشد توسط کارشناس سامانه استان ها به روز رسانی شود (نیاز به ثبت رکورد جدید نمی باشد). در خصوص این بند فقط اطلاعات هر سال بطور مجاز در هر دوره به روزرسانی شود.
 • ۹۸/۰۸/۱۵:  
  • حداکثر مهلت زمانی برای ثبت اطلاعات در سامانه تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۹۸ می باشد. بدیهی است پس از این تاریخ سامانه در جهت تحلیل آمار و اطلاعات بسته شده و ثبت اطلاعات تا شروع دوره بعدی امکان پذیر نمی باشد.
  • همکاران محترم واحد های دانشگاهی لازم است به ازای هر یک از ۱۲ جدول اطلاعات پژوهشی واحد، ۶ گزارش فصلی (رکورد اطلاعاتی) را ثبت نمایند. ۴ گزارش فصلی مربوط به سال ۹۷ و ۲ گزارش فصلی مربوط به ابتدای سال ۹۸ می باشد (هر واحد دانشگاهی جمعا ثبت ۷۲ رکورد اطلاعاتی فصلی).  بر این اساس لازم است در صورت عدم وجود مقادیر قابل گزارش، الزاما ۶ گزارش فصلی (حتی با درج مقادیر صفر) برای درج در سوابق و گزارش گیری ثبت نمایند. ضمنا از درج رکورد های اطلاعات اضافی خارج از ۶ مورد ذکر شده خودداری نمایند.
  • صرفا جدول “آمار ارتباط با صنعت استان”  که در بخش طرح ها و همکاری های پژوهشی می باشد توسط کارشناس سامانه استان ها ثبت شود. 
 • ۹۸/۰۸/۰۸  همکاران محترم لازم است به ازای هر جدول اطلاعاتی ۶ گزارش فصلی (رکورد اطلاعاتی) را ثبت نمایند. ۴ گزارش فصلی مربوط به سال ۹۷ و ۲ گزارش فصلی مربوط به سال ۹۸.  بر این اساس لازم است در صورت عدم وجود مقادیر، الزاما ۶ گزارش فصلی جهت درج در سوابق گزارش گیری ثبت شود(حتی با درج مقادیر ۰).
 • ۹۸/۰۷/۲۱   “آمار ارتباط با صنعت استان” که در بخش طرح ها و همکاری های پژوهشی می باشد توسط کارشناس سامانه استان ها ثبت شود. 
 • ۹۸/۰۷/۲۰  ثبت اطلاعات : ۴ گزارش فصلی سال ۹۷  + ۲ گزارش فصلی سال ۹۸  **  حداکثر مهلت برای ثبت اطلاعات تا ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۹۸  می باشد. بدیهی است پس از این تاریخ سامانه در جهت تحلیل آمار و اطلاعات بسته شده و ثبت اطلاعات جدید تا انتهای دوره بعدی امکان پذیر نمی باشد. لذا خواهشمند است بر اساس برنامه زمانی اعلام شده اقدام به ثبت اطلاعات فرمایید.
 • ۹۸/۰۷/۲۰  ابلاغ شروع به کار سامانه به استان ها و واحد های دانشگاهی و شروع فرایند ثبت اطلاعات

راهنمای استفاده از سامانه