عنوان گروه تدبير و اندیشه : مدیریت منابع آب

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دكتر پيام نجفي، معاون اداري و تامين منابع مالي پژوهشگاه مركزي دانشگاه

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

 

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

دکتر سیدعلی چاوشیان مدير آب نمايندگي يونسكو در ايران
دکتر هدایت اله فهمی مدير كل برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو
 دكتر حسين                                                    ابراهيمي         دانشيار گروه مهندسي آب و مدير كل امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي                                 
مهندس محمود  عسگري مشاور شركت مهندسي منابع آب
مهندس مهدي سلامت شرکت مهندسي منابع اب

 

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :