اعضای هیات امنای پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي

 

  • دکتر فرهاد رهبر،  رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

  • دکتر بیژن رنجبر، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی

  • سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه

  • نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • نماینده معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

  • نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  • نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

  • نماینده وزارت نیرو

  • نماینده وزارت نفت