معاونت طرح ها و همکاری های پژوهشی


شرح وظایف

 

معاونت
ردیف شرح
۱ توسعه، تقویت، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی برون سازمانی و کلان طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
۲ ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
۳ فعالیت همگرا با دیگر بخش های پژوهشگاه در ایجاد بستر لازم برای نمایه سازی برون دادهای علمی و پژوهشی دانشگاه
۴ شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی و پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت گسترش کمی و کیفی تعامل علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت و جامعه
۵ تدوین و تبیین سیاست‌ها و شاخص‌های کلان در حوزه دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
۶ تصویب طرح‌ها، بودجه و برنامه‌های راهبردی به منظور پیشبرد و توسعه دیپلماسی علم و فناوری در دانشگاه
۷ اولویت‌بندی کشورها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بین‌المللی هدف برای ایجاد و توسعه روابط در حوزه علم و فناوری
۸ نظارت کلان بر کیفیت عملکرد ساختار دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه، به منظور اصلاح و به روز رسانی سیاست¬ها و شاخص های کلان، در این حوزه
۹ رصد فرصت­های فراملی برای امکان سازی فعالیت های علم و فناوری در خارج از کشور جهت استفاده به موقع و بهینه از آن ها بر مبنای نتایج بدست آمده از طرح پایش واحدهای سطح استان
۱۰ بررسی کلیه امور دیپلماسی در حوزه علم و فناوری (برگزاری‌ها، اعزام‌ها، کنفرانس‌های بین‌المللی، نشست‌های علمی تخصصی بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی بین‌المللی، سفرهای علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه و هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو در سطح بین‌الملل، اساتید وابسته، کلیه همکاری‌ها و فعالیت‌های برون‌مرزی و درون‌مرزی در سطح بین‌الملل و سایر امور مربوط)
۱۱ رصد، شناسایی و رایزنی با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه های کشور هدف به منظور استفاده از فرصت های موجود و فرصت سازی جهت فعالیت دانشگاه در عرصه دیپلماسی علم و فناوری
۱۲ افزایش همگرایی، هماهنگی و هم افزایی بین عناصر تاثیر گذار در شکل دهی و توسعه نظام نوآوری در دانشگاه و ارتقای تعامل دانشگاه با نهادهای عرضه و تقاضای فناوری
۱۳ شناسایی چالش ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه کمی و کیفی روابط و تعاملات دانشگاه با صنعت و جامعه، در راستای تحقق سیاست­های کلان دانشگاه در حوزه اقتصاد دانش بنیان
۱۴ شناسایی فرصت­های موجود دانشگاه جهت کمک به بهبود و گسترش تعامل دانشگاه با صنایع و مراکز علمی و فناوری فراملی
۱۵ تقویت تعامل بین المللی فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری دنیا، به منظور توسعه بازار و صنعت
۱۶ تشویق و ایجاد محرک و هدایت دانشجویان، دانش آموختگان، نخبگان، اعضای هیات علمی، صاحب نظران، متخصصین، فناوران و همچنین سرمایه گذاران به ایجاد و مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکت­های فناور و دانش بنیان و دیگر فعالیتهای فناورانه، نوآورانه،کارآفرینی و همچنین فعالیتهای درآمدزایی با هماهنگی و اخذ همکاری از مراجع مرتبط و صلاحیت دار، از جمله پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و… با هدف توسعه مراکز کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری
۱۷ کمک به افزایش شناخت اعضای هیأت علمی دانشگاه از فضای کار واقعی در جامعه و صنعت
معاونت
ردیف شرح
۱۸ مشارکت در سیاست گذاری و تعریف طرح برای اصلاح فرآیندها و محصولات و توسعه پایدار اقتصادی کشور
۱۹ ایجاد بستر لازم برای بهره برداری بهینه و ثمربخش از امکانات علمی و پژوهشی دانشگاه و مراکز علمی برتر داخل و خارج از کشور
۲۰ انتقال دانش و فناوری مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی به داخل کشور
۲۱ اعتلای دیپلماسی علمی و حضور موثر در همکاری‌های بین‌المللی با انجام پژوهش و مطالعات مشترک با پژوهشگران سایر مراکز علمی و پژوهشی برجسته داخل و خارج از کشور
۲۲ کمک به توسعه و تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی و بین المللی شدن آموزش عالی
۲۳ افزایش توانمندی علمی – پژوهشی اعضای هیات علمی
۲۴ استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای پژوهشگران، کارآفرینان و نخبگان داخلی و  ایرانی خارج از کشور در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
۲۵ ارتقای سطح علمی، حرفه‌ای و کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی
۲۶ بستر سازی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت توسعه پژوهش و دستیابی به فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در دانشگاه آزاد اسلامی
۲۷ بستر سازی و کمک به توسعه پژوهش های نوین مورد نیاز جامعه و صنعت و راه اندازی شرکت‌های فناور و دانش بنیان در حوزه‌های فناوری های پیشرفته در دانشگاه آزاد اسلامی
۲۸ توسعه کمی و کیفی طرح‌های برون دانشگاهی در واحدهای دانشگاهی
۲۹ تدوین مدل های تجاری سازی برای ثبت اختراعات
۳۰ ایجاد و افزایش تعامل هدفمند و سازنده با مراجع و موسسات داخلی و بین المللی فعال در زمینه مالکیت فکری، به هدف استقرار درست و ارتقای کیفی نظام مالکیت فکری در دانشگاه ازاد اسلامی

 

 

 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
ردیف شرح
۱ توسعه، تقویت، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی برون سازمانی و کلان طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
۲ ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
۳ تدوین و تبیین سیاست‌ها و شاخص‌های کلان در حوزه دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
۴ اولویت‌بندی کشورها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بین‌المللی هدف برای ایجاد و توسعه روابط در حوزه علم و فناوری
۵ تصویب طرح‌ها، بودجه و برنامه‌های راهبردی به منظور پیشبرد و توسعه دیپلماسی علم و فناوری در دانشگاه
۶ نظارت کلان بر کیفیت عملکرد ساختار دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه، به منظور اصلاح و به روز رسانی سیاست ها و شاخص های کلان، در این حوزه
۷ رصد فرصت­های فراملی برای امکان سازی فعالیت های علم و فناوری در خارج از کشور جهت استفاده به موقع و بهینه از آن ها بر مبنای نتایج بدست آمده از طرح پایش واحدهای سطح استان
۸ بررسی کلیه امور دیپلماسی در حوزه علم و فناوری (برگزاری‌ها، اعزام‌ها، کنفرانس‌های بین‌المللی، نشست‌های علمی تخصصی بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی بین‌المللی، سفرهای علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه و هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو در سطح بین‌الملل، اساتید وابسته، کلیه همکاری‌ها و فعالیت‌های برون‌مرزی و درون‌مرزی در سطح بین‌الملل و سایر امور مربوط)
۹ رصد، شناسایی و رایزنی با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه های کشور هدف به منظور استفاده از فرصت های موجود و فرصت سازی جهت فعالیت دانشگاه در عرصه دیپلماسی علم و فناوری
۱۰ کمک به افزایش شناخت اعضای هیأت علمی دانشگاه از فضای کار واقعی در جامعه و صنعت
۱۱ انتقال دانش و فناوری مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی به داخل کشور
۱۲ اعتلای دیپلماسی علمی و حضور موثر در همکاری‌های بین‌المللی با انجام پژوهش و مطالعات مشترک با پژوهشگران سایر مراکز علمی و پژوهشی برجسته داخل و خارج از کشور
۱۳ کمک به توسعه و تقویت همکاری‌های علمی بین‌المللی و بین المللی شدن آموزش عالی
۱۴ افزایش توانمندی علمی – پژوهشی اعضای هیات علمی
۱۵ استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای پژوهشگران، کارآفرینان و نخبگان داخلی و  ایرانی خارج از کشور در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
۱۶ ارتقای سطح علمی، حرفه‌ای و کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی
۱۷ توسعه کمی و کیفی طرح‌های برون دانشگاهی در واحدهای دانشگاهی
۱۸ ایجاد سامانه متمرکز دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
۱۹ شناسایی عوامل موثر در ارتباط مراکز علمی و پژوهشی داخلی با مراکز مشابه خارجی، با رویکرد بهره برداری از تجربیات داخلی در زمینه روابط علمی بین المللی
۲۰ شناسایی مستمر زمینه های همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی خارجی

 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
اداره توسعه دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
ردیف شرح
۱ تدوین و تنظیم آئین­نامه­، شیوه­نامه­ و بخشنامه­ بر اساس سیاستها، راهبردها و دیگر مصوبات شورای عالی دیپلماسی علمی دانشگاه
۲ بررسی و آماده سازی موارد قابل طرح در شورای عالی دیپلماسی علم و فناوری(طرح­های آموزشی، پژوهشی و فناورانه مشترک و همچنین پیش­نویس تفاهم­نامه ها و قراردادهای همکاری دوجانبه بین دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی و پژوهشی بین المللی و سایر کشورها، راهکارهای اصلاحی و توسعه محور ارائه شده از سوی کمیته های راهبری استانی)
۳ تدوین سرفصل­ها و محتوای آموزشی کارگاهها و دوره های توانمندسازی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری
۴ دریافت و بررسی گزارش های دوره ای وضعیت دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای هدف از واحدهای برون مرزی و ارائه آن در قالب گزارش تحلیلی به شورای عالی دیپلماسی علمی
۵ دریافت و بررسی گزارش های عملکرد سالانه واحدهای دانشگاهی در حوزه دیپلماسی علمی به صورت استانی و ارائه آن در قالب گزارش تحلیلی به شورای عالی دیپلماسی علمی
۶ نظارت و ارزیابی عملکرد کمیته های راهبری استانی در حوزه دیپلماسی علمی
۷ انجام دیگر امور مرتبط با حوزه دیپلماسی علم  و فناوری، محوله از سوی شورای عالی دیپلماسی علمی دانشگاه
۸ ایجاد سامانه متمرکز دیپلماسی علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
اداره مطالعات روابط علمی دانشگاه ها

(بازوی پژوهشی اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی)

ردیف شرح
۱ شناسایی عوامل موثر در ارتباط مراکز علمی و پژوهشی داخلی با مراکز مشابه خارجی، با رویکرد بهره برداری از تجربیات داخلی در زمینه روابط علمی بین المللی
۲ شناسایی ظرفیت های دانشگاه در زمینه توان ایجاد ارتباط علمی، پژوهشی و فناوری،  با دانشگاه ها و مراکز علمی خارجی
۳ شناسایی مستمر زمینه های همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی خارجی
۴ بررسی تجربیات کشورهای مختلف در حوزه همکاری ها و روابط بین المللی علمی جهت ارائه راهکارهای گوناگون برای افزایش توان و ظرفیت واحدهای دانشگاهی در ایجاد روابط علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی
۵ رصد مستمر وضعیت کشور در حوزه همکاری ها و روابط علمی، پژوهشی و فناوری بین المللی
۶ رصد مستمر وضعیت دانشگاه در حوزه همکاری ها و روابط علمی، پژوهشی و فناوری بین المللی با بهره برداری از گزارش های تحلیلی منتج از گزارش های دوره ای استان ها و واحدهای برون مرزی
۷ ارائه نتایج حاصل از عملکرد(ردیف های ۱ تا ۵)  به شورای عالی دیپلماسی علمی و سایر ادارات معاونت، جهت بهره برداری

 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
اداره ماموریت های مطالعاتی و شرکت در همایش های برون مرزی
ردیف شرح
۱ تعیین اولویت های پژوهشی مطابق با نظام موضوعات دانشگاه
۲ تدوین یین نامه جدید شرکت در همایش های بین المللی
۳ تدوین آیین نامه های جدید ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت
۴ هدفمند کردن پژوهشگران در راستای حل معضلات مطابق با نظام موضوعات دانشگاه
۵ بررسی شرایط اولیه متقاضیان شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور وفق بخشنامه های مربوطه
۶ ارائه در خواست شرکت کنندگان در کنفرانسهای خارج از کشور به شورای امور پژوهشی دانشگاه
۷ ارائه درخواست استفاده کنند گان از ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت به شورای امور پژوهشی دانشگاه
۸ صدور مجوز شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور برای متقاضیان
۹ صدور مجوز برای متقاضیان استفاده از ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت
۱۰ پی گیری تعهدات شرکت کنندگان در کنفرانسهای خارج از کشور مطابق بخشنامه های موجود
۱۱ پی گیری تعهدات استفاده کنندگان از ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت مطابق بخشنامه های موجود
۱۲ صدور مجوز تسویه برای شرکت کننندگان در کنفرانسهای خارج از کشور مطابق بخشنامه های موجود
۱۳ ثبت بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان در کنفرانس های خارج از کشور
۱۴ ثبت بانک اطلاعاتی استفاده کنندگان از ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت
۱۵ پایش نظام مند و هدفمند از انتقال دانش و فناوری توسط شرکت کنندگان در کنفرانس های خارج از کشور
۱۶ پایش نظاممند وهدفمند از انتقال دانش و فناوری توسط استفاده کنندگان از ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت
۱۷ ایجاد بستر جهت استفاده سایر پژوهشگران از بانک اطلاعاتی و فناوری های منتقل شده توسط شرکت کنندگان در کنفرانس های خارج از کشور
۱۸ ایجاد بستر جهت استفاده سایر پژوهشگران از بانک اطلاعاتی و فناوری های منتقل شده توسط استفاده کنندگان از ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت

 

 

 

 

 

 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
اداره توسعه طرح های پژوهشی
ردیف شرح
۱ کیفی سازی فعالیت های پژوهشی به ویژه در حوزه طرح ها
۲ توسعه پژوهش های بنیادی، اصیل و متمرکز
۳ توسعه پژوهش های کاربردی مسئله محور و ماموریت گرا
۴ کمک به تجاری سازی و درآمدزایی از نتایج و دستاوردهای طرح های پژوهشی
۵ جذب منابع پژوهشی خارج از دانشگاه جهت حمایت انجام و حمایت از طرح های پژوهشی
۶ تصویب طرح های پژوهشی داخلی و مشترک غیر آزمایشگاهی بیش از ۱۰۰ میلیون ریال واحدهای متوسط و بزرگ
۷ تصویب طرح های پژوهشی داخلی و مشترک آزمایشگاهی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال واحدهای متوسط و بزرگ
۸ تصویب طرح های داخلی غیر آزمایشگاهی بیش از ۱۵۰ میلیون ریال واحدهای بسیار بزرگ و جامع
۹ تصویب طرح های داخلی آزمایشگاهی بیش از ۳۰۰ میلیون ریال واحدهای بسیار بزرگ و جامع
۱۰ تصویب طرح های مشترک غیر آزمایشگاهی بیش از ۴۰۰ میلیون ریال واحدهای بسیار بزرگ و جامع
۱۱ تصویب طرح های مشترک آزمایشگاهی بیش از ۸۰۰ میلیون ریال واحدهای بسیار بزرگ و جامع
۱۲ صدور مجوز ناظر طرح(حداکثر دو طرح) برای اعضای هیات رئیسه واحدها و استان ها
۱۳ تشکیل کمیته های تخصصی بررسی طرح های پژوهشی
۱۴ ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به وضعیت اجرای طرح ها در بانک اطلاعاتی مربوط
۱۵ رسیدگی به پرونده های راکد در سازمان مرکزی و کلیه واحدهای دانشگاه آزاد
۱۶ صدور مجوز استفاده از آئین نامه اعطای اختیارات به مناطق و واحدها و اعلام آن به دفتر فناوری به منظور صدور کد و رمز عبور برای استفاده از سایت های طرح های پژوهشی http://Proposal.iau.ir
۱۷ تهیه و تنظیم آمار و ارائه گزارش تصویب و اجرای طرح های پژوهشی
۱۸ بررسی و نظارت برای اجرای درست طرح های پژوهشی

 

 

اداره کل دیپلماسی علمی و همکاری های پژوهشی
اداره پروژه یابی، بازاریابی و مشارکت در طرح های پژوهشی
ردیف شرح
۱ ارتباط با مراکز مختلف اعم از دانشگاهها، مراکزپژوهشی، دستگاههای اجرایی، سازمان های غیر دولتی، انجمن های علمی و اتحادیه های صنفی برای گرفتن  نیازهای پژوهشی آنان
۲ رایزنی با رایزنی با وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و برگزاری جلسات و نشست های مشترک با سازمان‌ها، نهادها، صنایع و … در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه سازی برای اخذ طرح های برون دانشگاهی
۳ بررسی و عقد قرارداد طرح‌های برون دانشگاهی و انجام پروژه‌های صنعتی ، پژوهشی و خدماتی با صنعت و جامعه
۴ توسعه تعامل دانشگاه با جامعه، صنعت و دولت
۵ صدور مجوز انجام صلاحیت پژوهشی برای گروه های مختلف آموزشی واحد های متقاضی
۶ توسعه کمی و کیفی طرح‌های برون دانشگاهی در واحدهای دانشگاهی
۷ افزایش امتیاز طرح برون دانشگاهی در ترفیع سالیانه و اعطای پایه تشویقی
۸ تشکیل تیم های پروژه یاب
۹ شناسایی فرصت های محلی توسط استان ها و واحدهای دانشگاهی
۱۰ راه اندازی تور صنعت
۱۱ اصلاح قوانین مربوط به طرح های برون دانشگاهی مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و  منابع
۱۲ اهتمام ویژه رئیسان واحدها به اخذ طرح های برون‌دانشگاهی
۱۳ راه اندازی سیستم اطلاع رسانی قوی به صنایع در خصوص طرح های کاربردی دانشگاه
۱۴ حمایت مالی از  تیم های پروژه یاب
۱۵ ایجاد شبکه های همکاری متقابل با صنعت، دولت و جامعه
۱۶ اختصاص درصدی از حق بالاسری دانشگاه به آموزش اعضای هیات علمی
۱۷ اهتمام ویژه رئیسان واحدها به اخذ طرح های برون‌دانشگاهی و انعقاد تفاهم نامه همکاری دو چندجانبه
۱۸ تکمیل و بروز رسانی سامانه tdc.iau.ir

 

 

اداره کل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه
ردیف شرح
۱ شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی و پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت گسترش کمی و کیفی تعامل علمی و پژوهشی دانشگاه با صنعت و جامعه
۲ افزایش همگرایی، هماهنگی و هم افزایی بین عناصر تاثیر گذار در شکل دهی و توسعه نظام نوآوری در دانشگاه و ارتقای تعامل دانشگاه با نهادهای عرضه و تقاضای فناوری
۳ شناسایی چالش ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه کمی و کیفی روابط و تعاملات دانشگاه با صنعت و جامعه، در راستای تحقق سیاست­های کلان دانشگاه در حوزه اقتصاد دانش بنیان
۴ شناسایی فرصت­های موجود دانشگاه جهت کمک به بهبود و گسترش تعامل دانشگاه با صنایع و مراکز علمی و فناوری فراملی
۵ تقویت تعامل بین المللی فعالان اقتصادی، صنعتی و فناوری کشور با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری دنیا، به منظور توسعه بازار و صنعت
۶ اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
۷ نظارت بر اجرای صحیح امور واگذار شده به واحدهای صف در حوزه پژوهش‌های کاربردی و ارائه پشتیبانی‌های لازم
۸ انعقاد قراردادهای پژوهشی
۹ انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
۱۰ اجرای آئین نامه تخصیص اعتبارات ویژه (گرنت) طرح‌های کاربردی
۱۱ برنامه‌ریزی، تدوین و بازنگری در مدل‌ها و شبکه‌های ارتباط دانش، صنعت و جامعه
۱۲ ایجاد  شبکه دانش، صنعت و جامعه در نظام ملی نوآوری
۱۳ تأسیس کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و جامعه استان ها تأسیس کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و جامعه استان ها
۱۴ نظارت و ارزیابی بر فعالیت های کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه
۱۵ تدوین مدل های تجاری سازی برای ثبت اختراعات
۱۶ ایجاد و افزایش تعامل هدفمند و سازنده با مراجع و موسسات داخلی و بین المللی فعال در زمینه مالکیت فکری، به هدف استقرار درست و ارتقای کیفی نظام مالکیت فکری در دانشگاه ازاد اسلامی

 

 

 

اداره کل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه
اداره نیازسنجی و رصد اولویت های پژوهشی صنایع
ردیف شرح
۱ برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرا و اخذ اولویت‌های پژوهشی
۲ اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
۳ ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیگیری‌های لازم
۴ انعقاد قراردادهای پژوهشی
۵ انجام امور اداری مربوط به قراردادهای پژوهشی منعقده
۶ انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
۷ تهیه، به روز رسانی و اصلاح آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی و اطلاع رسانی به واحدها
۸ تعامل و همکاری در برگزاری جشنواره پژوهش و نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه
۹ اجرای آئین نامه تخصیص اعتبارات ویژه (گرنت) طرح‌های کاربردی
۱۰ پیگیری امور بیمه، مالیات و سایر کسورات طرح‌های کاربردی
۱۱ جمع آوری آمار و اطلاعات واحدهای مختلف و تهیه گزارش عملکرد سالیانه دانشگاه در حوزه پژوهش‌های کاربردی
۱۲ نظارت بر اجرای صحیح امور واگذار شده به واحدهای صف در حوزه پژوهش‌های کاربردی و ارائه پشتیبانی‌های لازم
۱۳ شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های واحدها و استان ها

 

اداره کل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه
اداره  توسعه و ارزشیابی شبکه کانون های دانشگاه صنعت و جامعه
ردیف شرح
۱ برنامه‌ریزی، تدوین و بازنگری در مدل‌ها و شبکه‌های ارتباط دانش، صنعت و جامعه
۲ ایجاد  شبکه دانش، صنعت و جامعه در نظام ملی نوآوری
۳ همکاری در تأسیس کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و جامعه استان ها
۴ تدوین و بازنگری شاخص‌های تأسیس کانون‌های هماهنگی  دانش، صنعت و جامعه
۵ رسیدگی به پرونده های تأسیس کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و جامعه
۶ برنامه‌ریزی، پشتیبانی و هدایت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و جامعه
۷ انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه
۸ برنامه‌ریزی و اجرای اجلاس سالیانه کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه
۹ نظارت و ارزیابی بر فعالیت های کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه
۱۰ تدوین، بازنگری و پیشنهاد شاخص‌های نظارت و ارزیابی عملکرد کانون‌های استانی دانشگاه، صنعت و جامعه
۱۱ رسیدگی به پرونده‌های ادامه  فعالیت و انحلال کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه و اطلاع موارد به ادارات ذیربط
۱۲ تدوین گزارش‌های دوره‌ای و موردی عملکرد کانون‌های دانشگاه، صنعت و جامعه و ارائه به شورای عالی سیاستگذاری
اداره کل کانون های دانشگاه، صنعت و جامعه
اداره حمایت از اختراعات و ثبت پتنت
ردیف شرح
۱ بررسی اولیه کلیه ادعاهای نوآوری در جهت تأیید یا رد آن
۲ تدوین و تصویب دستور العمل حمایت از اختراعات دانشگاه
۳ ارائه آموزش های مرتبط در خصوص ثبت و داوری اختراعات به نمایندگان واحدها
۴ کمک به تسهیل نمودن فرآیند ثبت اظهارنامه ها
۵ بررسی دلایل رد اظهارنامه دانشجویان دانشگاه و ارائه مشاوره به ایشان
۶ نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغ شده و پایش وارزیابی فعالیت های کمیته های استانی
۷ بررسی دعاوی حقوقی که در سطح استان حل نشده است
۸ تدوین مدل های تجاری سازی برای ثبت اختراعات
۹ به عمل آوردن هماهنگی با کانون ثبت پتنت جهت ثبت پتنت در موسسات بین المللی
۱۰ ارائه مدل برای جستجو و تحلیل پتنت در پایگاه های بین المللی
۱۱ برقراری ارتباط و تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) جهت حمایت از اختراعات دانشجویان
۱۲ برقراری ارتباط و تعامل با مرکز مالکیت معنوی سازمان اسناد و املاک جهت حمایت از اختراعات دانشجویان
۱۳ برقراری ارتباط و تعامل با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی جهت تسریع در فرآیند داوری اظهارنامه ها