درباره پژوهشگاه

پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناورانه کشور در زمینه علوم با تأکید بر فناوری ­های نوین و ایجاد هماهنگی و هم­ افزایی بین فعالیت ­های مراکز پژوهشی متعالی و بهره­ برداری از ظرفیت بزرگ آزمایشگاه ­های پیشرفته دانشگاه در سال 1395 تاسيس شد. پژوهشگاه نقشي راهبردی برای انجام مأموریت­ های پژوهشی و فناورانه دانشگاه دارد و علاوه بر آنچه در دانشگاه موجود است باعث ارزش افزوده شده و ارزیابی درستی از فعالیت ­های مختلف پژوهشی دانشگاه به عمل آورده و پتانسیل تحقیقات پیشرفته را برای افزایش شهرت دانشگاه فراهم می ­کند. پژوهشگاه با نقشي مأموریت گرا به طور مؤثر و قوی همکاری ­های بلندمدت خود را با سایر مراکز پژوهشی درون دانشگاه و بیرون از آن در تراز ملی و بین المللی حفظ خواهد كرد تا ارتباط خود را با صنعت و خدمات گسترش دهد و با تهیه طرح ­های پژوهشی برای حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور اقدام ­کند.

پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي محیطی محرک برای تشویق پژوهشگران به منظور جذب اعتبارات پژوهشی، انجام پژوهش ­های چند نظمی، همکاری ­های بین المللی در شرایط پسابرجام، ثبت اختراع بین المللی ( Patent ) ، تولید دانش فنی، توسعه کسب و کار دانش بنیان و کارآفرینی ایجاد می­ کند و باعث گسترش مأموریت ­های ویژه دانشگاه برای حل مشکلات جامعه در تراز ملی و بین المللی می­ شود.

پژوهشگاه با  توسعه شبکه های از مراکز پژوهشي برتر با راهبري نخبگان علمي، ظرفیت پژوهش­ های بین رشته ­ای و فرارشته ­ای به منظور سرعت بخشیدن به تولید دانش و تبدیل آن به محصول و خدمات مفید برای بهزیستی مردم، شکوفایی اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می­ کند و افزون بر ظرفيت ­های موجود دانشگاه، باعث ارزش افزوده می­ شود.

سند چشم انداز

پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاهی است توسعه یافته و توانمند در مدیریت علم و فناوری که بواسطه آن دانشگاه آزاد اسلامی با اتکاء بر سهم برتر از منابع انسانی متخصص، پژوهشکده ­های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه ­های پیشرفته خود در راستای چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در توسعه دانش و فناوری کشور و تولید ثروت نقش مؤثر دارد و در صنایع پیشرفته ای که مالکیت آنرا در اختیار دارد در کشور سرآمد است.

ماموريت ها

  • ایجاد و ارتقاء جایگاه برتر دانشگاه آزاد اسلامی در علوم و فناوری­ های پیشرفته به منظور توسعه اقتصادی دانشگاه و تولید ثروت برای کشور

استرا تژي­ ها         

  • شناسايي پژوهشکده های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی و تدوين استانداردها و امتيازات فراساختاری  براي آنها
  • ايجاد اتاق فکر در پژوهشگاه مرکزی و استفاده از ظرفيت­ هاي نخبگان رصد جوایز بین المللی و گزینش نخبگان مستعد  و حمایت و ارتقاء نخبگان و کسب جوایز
  • ضمانت پژوهشي و اعتماد سازي بين المللي
  • ایجاد قطب های علمی در دانشگاه با رویکرد شبکه های هوشمند
  • ایجاد آزمایشگاه های پیشرفته برای مرزهای دانش