خبرنامه پژوهش

پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

  • خبرنامه پژوهش – ویژه کروناویروس  
  • خبرنامه پژوهش – فروردین ۹۹ 
  • خبرنامه پژوهش – ویژه نامه نوروز ۹۹ 
  • خبرنامه پژوهش – اسفند ماه ۹۸  
  • خبرنامه پژوهش – ویژه نامه دهه فجر ۹۸  
  • خبرنامه پژوهش – بهمن ماه ۹۸  
  • خبرنامه پژوهش – دی ماه ۹۸