اخبار پژوهشگاه
رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: توجه به منافع فردی کارکنان و اعضای هیات علمی، مصالح سازمانی دانشگاه و نیازها و تقاضاهای کشور و جامعه در تصمیم گیری‌ها باعث پیشرفت پایدار دانشگاه آزاد اسلامی می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دکتر بابک نگاهداری رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و نماینده تام‌الاختیار رئیس دانشگاه در هفدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل، گفت: افزایش هم افزایی های منطقه ای در مقابل رقابت های درونی باعث توسعه واحد دانشگاهی و استان می شود.

وی با تأکید بر اینکه در مدیریت جدید، نقش دانشگاه آزاد اسلامی توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات و چالش‌های کشور است، افزود: در این راستا هر فعالیت یا پ‍ژوهشی که در دانشگاه اجرایی شود، باید در مسیر پاسخگویی به مسائل و نیازهای اساسی کشور باشد.

دکتر نگاهداری دانشگاه آزاد اسلامی را بزرگترین و اصلی ترین مولود دانشگاهی انقلاب اسلامی معرفی و افزود: اگر انقلاب اسلامی نبود، دانشگاه آزاد اسلامی نیز شکل نمی گرفت.

وی با یادآوری بیانیه گام دوم انقلاب و ایفای نقش و رسالت اجتماعی دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا بر انجام رسالت های اجتماعی خود بیش از گذشته تأکید دارد و توجه به اشتغال زایی و کارآفرینی از محورهای اصلی و کانون توجه تمامی رویکردهای حوزه های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نداشتن مهارت لازم را از مشکلات فارغ التحصیلان برشمرد و افزود: در کنار آموزش تئوری باید آموزش های مهارتی و عمومی قرار گرفته شود تا امکان استفاده از فرصت‌های شغلی در بازار امروزی برای فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر شود.

وی تصریح کرد: در دوره جدید آموزش، رشته های تحصیلی باید مبتنی بر اقتصاد شهری، شرایط محلی، منطقه ای و آمایش سرزمینی باشد تا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی بدون وقفه وارد بازار کار شوند و سهم عمده ای در رفع نیازهای اساسی منطقه خود ایفا کنند.

دکتر نگاهداری با اشاره به پتانسیل آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه گفت: توجه به پژوهش و فناوری در کنار آموزش باعث ایجاد ارزش افزوده و خدمت بیشتر به مردم و جامعه می شود.

وی ادامه داد: توجه به منافع فردی کارکنان و اعضای هیات علمی، مصالح سازمانی دانشگاه و نیازها و تقاضاهای کشور و جامعه در تصمیم گیری‌ها باعث پیشرفت پایدار دانشگاه آزاد اسلامی می شود.