اخبار پژوهشگاه

مدیرکل پایش، نظارت، آمار و اطلاعات پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اعضای هیئت علمی و دانشجویان در چارچوب شیوه‌نامه مذکور می‌توانند از زیرساخت‌های تال