ارتباط با ما

پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس: تهران، میدان فردوسی، کوچه براتی، پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره تماس : ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۷۳

آدرس ایمیل : Info@cri.iau.ac.ir

کد پستی: ۱۱۳۱۸۵۴۱۱۳