رياست پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

 

دكتر جمشيد صباغ زاده

 

مدارک تحصیلی:

 • 1365 کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1369کارشناسی ارشد کوانتم الکترونیک دانشگاه ایالتی تگزاس آمریکا
 • 1374 دکتری فیزیک اتمی از دانشگاه ایالتی تگزاس آمریکا
 • مرتبه علمی: استاد تمام

 

فعالیت های اجرایی:

 • موسس و ریاست مرکزعلوم و فنون لیزر ایران به مدت 14 سال (این مرکز در زمینه ساخت و تولید لیزرهای صنعتی و پزشکی فعالیت دارد و در سال 1389با عنوان مرکز پژوهشی علوم و فنون لیزر ایران به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسید و در سال 2011با کد AffiliationID:60103799 در سایت  Scopusبه ثبت رسید )
 • عضوشورای عالی اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد از سال 91 تا کنون
 • سرپرست مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391تا کنون
 • عضوشورای سیاست گذاری و راهبردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391تا کنون
 • عضوهیت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391تا کنون
 • عضو کمیته برنامه ریزی انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1391 تا 1393
 • فعالیت های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی:
 • چاپ بیش از 150 مقاله در مجلات و کنفرانس های داخلی و بین المللی
 • انجام بیش از 32پروژه خاص در کشور
 • تالیف سه کتاب در سطح بین المللی
 • 5 سال تدریس دروس دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران (1374 تا 1378)
 • 5سال تدریس دروس دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس دوره های  کارشناسی و کارشناسی  ارشد در دانشگاه علوم تحقیقات
 • استاد مشاور و راهنما برای بیش از پنجاه پایان کارشناسی ارشد و دکتری
 • داوری مقالات ارائه شده در کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک
 • عضوکمیته علمی دومین کنفرانس مهندسی فوتونیک
 • تدوین سند ملی لیزر دی ماه 83